Wicked Music

Afgrund - Vid Helvetets Grindar

Willowtip Records

Available formats: CD.

2009 Willowtip Records.

Track list:

1. A Future Europe in Flames

2. Noone Gives a Fuck Anymore

3. A Burning Cross on Your Perfect Lawn

4. Förbrukningsartikel

5. Inevitable Environmental Collapse

6. Klinisk Digital Kyla

7. T(h)rash Vortex

8. Börja Från Noll

9. The Empire

10. Kuken som Vapen

11. The Great Cover-up Apocalypse

12. Maskin-Manniska

13. Kärnvapenbestyckad

14. Death Lovers

15. Löneslavar slå tillbaka

New Arrivals